Martin Fusek

Prezentace ke stažení:

Využití výsledků vědecké práce – ani utopie ani nutnost, ale součást eticky prováděné vědy

Naprosto přirozeným výsledkem vědecké práce je její praktické uplatnění. I když není hlavním cílem je její součástí. Někdy se jedná o proces dlouhodobý, jindy relativně rychlý. Pro lepší pochopení je třeba rozlišovat různé typy výzkumné práce a jejich hodnocení paušálně nezjednodušovat.

Martin Fusek se posledních osm let věnuje problematice transferu technologií v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je absolventem VŠCHT Praha v oboru organické chemie, Ph.D. získal na AV ČR v oboru biochemie. Během své vědecké kariéry pracoval čtyři roky jako postdoktorand v USA a SRN. Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Řadu let se zabýval základním výzkumem, v roce 1995 přešel do komerční sféry. Od roku 2007 je vedoucím procesu transferu technologií na ÚOCHB a od roku 2012 zástupcem ředitele pro strategický rozvoj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *