Otakar Fojt

Prezentace ke stažení:


Uplatnění akademického výzkumu v praxi – Hodný, zlý a ošklivý


Bývalý britský ministr pro vědu, profesor David Willets, často říkal, že „práce vědce není skončená, pokud nekomunikoval výsledky svého výzkumu“. A komunikací pan professor nemyslel jen formální publikaci v impaktovaném časopise. Myslel jí také aplikování vědeckých výsledků v praxi a popularizaci výsledků vědy pro veřejnost, aby se specializovaná znalost dostala z odborných kruhů do obecného povědomí. Je to nesnadný úkol, a je ještě obtížnější zhostit se ho dobře, poučit se, co funguje a co nefunguje a čemu jsou vědci v takovém procesu vystaveni. Autor příspěvku bude mluvit z vlastní zkušenosti s aplikovaným výzkumem na VUT, na oxfordské univerzitě, univerzitě v Yorku, Fields Institutu v Torontu a také ze své současné pozice vědeckého atašé britského velvyslanectví. Cílem příspěvku je motivovat vědce a ukázat, že když se chce, tak to jde. Je na vás, mladých odbornících, abyste nejenom dělali výbornou vědu a výzkum, ale abyste také výsledky svého výzkumu popularizovali a využívali v praxi.

Otakar Fojt vystudoval obor biomedicínský inženýr a doktorský program dokončil jako Chevening Scholar na Univerzitě v Oxfordu v roce 1997. Čtyři roky působil jako výzkumný pracovník na univerzitě v Yorku, ve Fields Institutu v Torontu a přednášel na dalších britských a kanadských univerzitách. V letech 2001 a 2002 řídil malou technologickou společnost v oblasti elektronické výroby ve střední Evropě. Od roku 2003 Otakar pracuje jako vědecký atašé britského velvyslanectví. Patří mezi 90 vědeckých diplomatů britské Science and Innovation Network, kteří ve 30 zemích světa rozvíjejí mezinárodní vědeckou spolupráci. Ve své pozici organizoval a moderoval desítky mezinárodních vědeckých konferencí na různá témata od řízení výzkumu a inovací, transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, biomedicínského výzkumu, Horizonu 2020, otevřeného přístupu k vědeckým publikacím až po bezpečnost nanotechnologií, globální rizika a rozvojové cíle Spojených národů. O těchto tématech také přednáší a věnuje se popularizaci vědy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *