Příští konference KREcon se bude konat v roce 2019 a jejím hlavním tématem bude Open Science.
Podrobnosti budeme průběžně zveřejňovat.
Těšíme se na viděnou!

Kudy na konferenci?

Pořádá: