KRECon 2017 – Mladá věda ještě žije

 

Podkladové materiály a výstupy z pracovních skupin

1) Podkladové materiály KRECon 2017

2) Podkladové materiály pro pracovní skupiny

3) Obecné otázky k zamyšlení – pro doktorandy

4) Prezentace pracovní skupiny – Kvalita doktorského studia

5) Prezentace pracovní skupiny – Status a financování doktorandů

6) Prezentace pracovní skupiny – Mobility doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

7) Závěry z pracovních skupin

8) Manuál pro doktorské studium UK 2017

 

Výstupy v médiích

KRECON 2017: Záznam z konference (Vědavýzkum.cz, 09/11/2017)

Mladá věda ještě žije! (Vědavýzkum.cz, 10/11/2017)

Jak zlepšit podmínky doktorandům? (Vědavýzkum.cz, 14/11/2017)

ČR má mnoho studentů doktorského studia a nedostatek kvalitních školitelů (Rádio ZET, (15/11/2017)

Doktorandů je moc, studují dlouho a chybí školitelé (Universitas, 16/11/2017)

 

Dostupné přednášky vystupujících

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR
Význam mladého vědeckého pracovníka pro systém výzkumu a vývoje v ČR

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Evropská rada pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (EURODOC)
Mezinárodní srovnání situace mladých vědeckých pracovníků

Katarína Rentková, předsedkyně Asociace doktorandů na Slovensku (ADS)
Mladý vědecký pracovník na Slovensku

Kateřina Cidlinská, Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD)/Národní kontaktní centrum (NKC)
Základní charakteristika mladé vědy v ČR

Martin Fusek, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR
PhD je vědecký titul