Eva Zažímalová

keynote speaker

Eva Zažímalová v roce 1979 vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie se specializací biochemie. V roce 1983 získala v Ústavu experimentální botaniky Československé akademie věd vědeckou hodnost CSc. v oboru biologie (fyziologie rostlin). Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky (dříve ČSAV, nyní AV ČR) jako vědecká pracovnice a od roku 2012 na částečný pracovní úvazek také v Biologickém centru AV ČR. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR vedla v letech 2004–2016 Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, v letech 2003–2007 byla zástupkyní ředitele a v letech 2007–2012 ředitelkou tohoto ústavu. V roce 2004 byla jmenována docentkou a v roce 2013 profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od března 2017 je předsedkyní AV ČR.

  Jaroslav Miller

  keynote speaker

  Jaroslav Miller je od roku 2014 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Studoval historii a filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford. V roce 2012 byl jmenován profesorem historie a do ledna 2014 zastával funkci vedoucího Katedry historie Filozofické fakulty UP. Dvakrát obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel). V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville ve Spojených státech. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice. Jaroslav Miller obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění.

   Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

   speaker

   Je mladá vědecká pracovnice a podnikatelka v oblasti biomedicínského inženýrství a textilu. Projektová manažerka se zkušenostmi v oblasti mezinárodní spolupráce a specialistka pro vztahy s veřejností v časopise Autex Research Journal. V soukromí se angažuje jako sociální aktivistka podporující ženy ve vědě, zároveň je popularizátorkou vědy. Ewelina má zkušenosti s řízením mladých vědeckých pracovníků na místní a národní úrovni. Je také bývalou členkou představenstva Národního zastoupení doktorandů v Polsku a bývalou předsedkyní Evropské rady doktorandů a mladých vědců s důrazem kladeným na genderovou rovnost, spolupráci mezi podniky a akademickou sférou a na kvalitu vědy a výzkumu. V současné době je členkou poradní rady EURODOC.

    Katarína Rentková

    speaker

    Katarína Rentková působí od roku 2016 ve funkci předsedkyně Asociace doktorandů Slovenska (ADS). Činnost a aktivity ADS ji zajímají od dob doktorandského studia na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. Nic se nezměnilo ani po jeho ukončení, kdy začala působit jako odborná asistentka na výše zmíněné fakultě. ADS totiž zastupuje nejen doktorandy, ale i mladé vědecké pracovníky do 35 let. Není jí lhostejné působení doktorandů, mladých vědeckých pracovníků a odborných asistentů na Slovensku. Velmi ráda naváže nové kontakty a spolupráci i s jinými organizacemi – slovenskými, ale i zahraničními, které zastupují jak zájmy studentů, tak i mladých vědeckých pracovníků.

     Kateřina Cidlinská

     speaker

     Kateřina Cidlinská je předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD), členkou výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a doktorandkou doktorského programu Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Výzkumně se zabývá kariérními drahami ve vědě, konkrétně se zaměřuje na ustavování akademické dráhy, její opouštění, kariérní plánování a mezisektorovou mobilitu. Kromě toho se snaží podporovat studijní a profesní rozvoj začínajících výzkumnic a výzkumníků prostřednictvím mentoringového programu pro doktorandy a postdoktorandy, který založila a třetím rokem koordinuje.

      Martin Fusek

      speaker

      Martin Fusek se posledních devět let věnuje problematice transferu technologií v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je absolventem VŠCHT Praha v oboru organické chemie, Ph.D. získal na AV ČR v oboru biochemie. Během své vědecké kariéry pracoval čtyři roky jako postdoktorand v USA a SRN. Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Řadu let se zabýval základním výzkumem, v roce 1995 přešel do komerční sféry. Od roku 2007 je vedoucím procesu transferu technologií na ÚOCHB a od roku 2012 zástupcem ředitele pro strategický rozvoj.

       Aleš Vlk

       moderátor konference

       Aleš Vlk je absolventem oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorského programu Veřejná vysokoškolská politika na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře CzechInvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2008 je jednatelem společnosti alevia, která se zabývá organizací workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na výzkumné organizace a jejich postavení v systému výzkumu a vývoje v ČR. Současně je ředitelem think tanku TERI zaměřeného na terciární vzdělávání a vědeckou politikou. Působí také jako lektor vzdělávacích modulů, moderátor odborných akcí a externě vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

        Empty. Edit page to add content here.